Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele behandelmethode met als doel het op gang brengen en het optimaliseren van de innerlijke stroom van processen in het lichaam.

Osteopathie is in de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still. Hij gaf zijn behandelingswijze de naam osteopathie. Het is een manuele behandelmethode, wat wil zeggen dat het onderzoek en de behandeling zonder apparatuur plaatsvindt. De osteopathische denkwijze is holistisch. De osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens!

Beweeglijkheid van weefsel speelt binnen de osteopathie een belangrijke rol. Alle weefsels in het lichaam (botten, spieren, organen, bloedvaten, zenuwweefsel en hersenen) staan in directe relatie tot elkaar. Als er ergens in het lichaam een verminderde beweeglijkheid van weefsel optreedt, kunnen er allerlei klachten ontstaan. Het is onze taak als osteopaat om deze verminderde beweeglijkheid op te sporen in het lichaam en vervolgens te behandelen.